Обавјештење о доношењу рјешења о еколошкој дозволи

Обавјештава заинтересовану јавност о доношењу Рјешења о еколошкој дозволи за објекат бензинске станице са пратећим садржајима у насељу Увац, општина Рудо, инвеститора „Сас“ д.о.о. Прибој, општина Лопаре

„Сас“ д.о.о. Прибој, општина Лопаре, Подручна јединица Рудо доставио је Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо захтјев за издавање еколошке дозволе за објекат бензинске станице са пратећим садржајима у насељу Увац, општина Рудо на земљишту означеном као к.ч.број 243/8 КО Штрпци. Уз захтјев, инвеститор је приложио и Доказе, урађене од стране „Унис“ д.о.о. Источно Сарајево и другу законом прописану документацију.

Цијенећи наведену документацију, ово Одјељење је утврдило да су испуњени сви услови предвиђени одредбама Закона о заштити животне средине, те је донијело рјешење којим се издаје еколошка дозвола за поменути објекат.

Еколошка дозвола САСЕ