Обавјештење

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

Општинска управа

-Одјељење за привреду, финансије,

просторно уређење и инспекцијске послове-

 

Број: 03-312-1/24

Датум: 07.03.2024.године

 

На основу члана 90. став 5. и 6. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, обавјештава заинтересовану јавност

О ДОНОШЕЊУ РЈЕШЕЊА

О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ

ЗА СПОРТСКЕ ОБЈЕКТЕ „УВАЧКЕ БАЗЕНЕ“ Алаксандар Савић с.п. Доња Ријека

 

Спортски објекти „Увачки базени“ Александар Савић с.п. Доња Ријека, доставио је Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо захтјев за издавање еколошке дозволе за спортске објекте: спортско-рекреативни центар, базене за купање (олимпијски и дјечији) са пратећим садржајима (спортски терени за мале спортове, ресторан-дискотека) на земљишту означеном као к.ч.број 1350/16 КО Штрпци. Уз захтјев, инвеститор је приложио и Доказе, урађене од стране „Унис“ д.о.о. Источно Сарајево и другу законом прописану документацију.

Цијенећи наведену документацију, ово Одјељење је утврдило да су испуњени сви услови предвиђени одредбама Закона о заштити животне средине, те је донијело рјешење којим се издаје еколошка дозвола за поменути објекат.

 

                                                                                                                                                                                                            НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                                                                                                                                                                          Тешевић Зоран, дипл.ецц.

                                                                                                                                                                                                       ________________________

Рјешење