Obavještenje

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

Opštinska uprava

-Odjeljenje za privredu, finansije,

prostorno uređenje i inspekcijske poslove-

 

Broj: 03-312-1/24

Datum: 07.03.2024.godine

 

Na osnovu člana 90. stav 5. i 6. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12, 79/15 i 70/20), Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, obavještava zainteresovanu javnost

O DONOŠENJU RJEŠENJA

O EKOLOŠKOJ DOZVOLI

ZA SPORTSKE OBJEKTE „UVAČKE BAZENE“ Alaksandar Savić s.p. Donja Rijeka

 

Sportski objekti „Uvački bazeni“ Aleksandar Savić s.p. Donja Rijeka, dostavio je Odjeljenju za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za sportske objekte: sportsko-rekreativni centar, bazene za kupanje (olimpijski i dječiji) sa pratećim sadržajima (sportski tereni za male sportove, restoran-diskoteka) na zemljištu označenom kao k.č.broj 1350/16 KO Štrpci. Uz zahtjev, investitor je priložio i Dokaze, urađene od strane „Unis“ d.o.o. Istočno Sarajevo i drugu zakonom propisanu dokumentaciju.

Cijeneći navedenu dokumentaciju, ovo Odjeljenje je utvrdilo da su ispunjeni svi uslovi predviđeni odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, te je donijelo rješenje kojim se izdaje ekološka dozvola za pomenuti objekat.

 

                                                                                                                                                                                                            NAČELNIK ODJELJENJA

                                                                                                                                                                                                          Tešević Zoran, dipl.ecc.

                                                                                                                                                                                                       ________________________

Rješenje