Obavještenje za poljoprivredne proizvođače

            Obavještavamo poljoprivredne proizvođače da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske objavilo javni poziv za rezervaciju sredstava za kapitalne investicije.

Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu broj 1 sa propisanom dokumentacijom i dostavlja se poštom ili na Centralnu pisarnicu Vlade Republike Srpske u zatvorenoj koverti sa naznakom „ne otvaraj – javni poziv, kapitalne investicije“ do 17.04.2024 do 16 časova , na adresu: AGENCIJA ZA AGRARNA PLAĆANJA,       Trg Republike Srpske broj 1. , 78000 Banja Luka.

            Obrazac zahtjeva se može preuzeti na sajtu Agencije ili kod službenika za poslove poljoprivrede u opštini