Обавјештење за пољопривредне произвођаче

            Обавјештавамо пољопривредне произвођаче да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске објавило јавни позив за резервацију средстава за капиталне инвестиције.

Пријава на јавни позив подноси се на обрасцу број 1 са прописаном документацијом и доставља се поштом или на Централну писарницу Владе Републике Српске у затвореној коверти са назнаком „не отварај – јавни позив, капиталне инвестиције“ до 17.04.2024 до 16 часова , на адресу: АГЕНЦИЈА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА,       Трг Републике Српске број 1. , 78000 Бања Лука.

            Образац захтјева се може преузети на сајту Агенције или код службеника за послове пољопривреде у општини