Образовање

Основно образовање на подручју општине Рудо организовано је кроз рад ОШ Рудо и ОШ „Бошко Буха“ у Штрпцима

ОСНОВНА ШКОЛА РУДО

Контакт адреса:

Адреса: ул. Цара Душана 35 А 73260 Рудо

Тел./факс: 058-700-270

e-mail: os179@spinter.net

Директор: Марко Мићовић

 

Основна дјелатност школе је основно образовање и васпитање дјеце у деветогодишњем трајању,према утврђеном плану и програму.Рад у току школске године реализује се на основу годишњег програма рада школе . Програм образовања остварује се на основу наставног плана и програма .

Васпитно образовани рад се организује  у сједишту школе у оквиру 12 одјељења са укупно 236 ученика.

Школски одбор је орган управљања и броји седам чланова .

ОСНОВНА ШКОЛА „БОШКО БУХА“ ШТРПЦИ

Контакт адреса:

Адреса: 73265 Штрпца

Тел./факс: 058-730-081

e-mail : os180@teol.net

Директор: Марина Ступић

 

Васпитно образовани процес одвија се у централној и пет подручних школа у оквиру 23 одјељења са укупно 241 учеником . Централна школа  се налази у Штрпцима и броји 90 ученика . Број ученика разврстан по подручним школама је : Миоче (81), Увац (22) , Будимлија (28) , Мокронози (13) и Оскоруша (7 ученика).

Укупан број запослених је 51 , а од тога 16 наставника разредне наставе , 20 наставника предметне наставе , директор , три стручна сарадника и 11 осаталих радника.

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР РУДО

Контакт адреса :

Адреса: Цара Душана 35. 73260 Рудо

E-mail: ss75@skolers.org

Телефон: 058-700-280

Факс: 058-700-281

Директор: Татомир Елез

 

Запослени и настава;

У ЈУ Средњошколском центру Рудо укупно има 40 запослених, од тога 33 у настави.

Сви предмети су  стручно заступљени . Наставници су организовани у три актива : друштвено-језички, стручно теоријски и актив практичне наставе . Сви наставници се редовно стручно усавршавају, похађају семинаре, проширују своје компетенције… тако да успјешно одговарају свим захтјевима савремене, модулатне наставе .

Настава се одвија у једној смјени, у просторијама СШЦ (око 5000 м2) теоретски дио и у школској радионици (око 400 м2), практична настава. У школској згради рад је организован у кабинетима који су солидно опремљени и у складу са захтјевима модерне наставе, а школска радионица је опремљена машинама и алатима потребним за практичну обуку ученика из стручних предмета .

Образовани профили ;

У школској 2018/19 години задовољава потребе за образовањем 137ученика, у једанаест одјељења, а у три образовна профила :

1. Гимназија (50 ученика)

Гимназија је школа са вишедеценијском традицијом у Средњошколском центру Рудо.

Образовање из природних и друштвених наука у њој су стекле генерације данашњих успјешних професора, инжињера, љекара.

2. Машинство и обрада метала (4 степен- техничар машинске енергетике – 28 и трећи степен- варилац и бравар-  10 ученика)

Машински техничари енергетике у нашој школи овладавају завидним знањима и вјештинама из области информатике,компјутерске графике, механике,физике…што им пружа изврсну основу за упис на факултете .

Вариоци и бравари у нашој школи су добар избор за ученике који желе брзо да се укључе у свијет рада,код послодаваца или путем властитог бизниса, а након школовања оспособљени су за инсталацију, одржавање, варење и конструкцију.

3. Саобраћај (4 степен-техничар друмског саобраћаја- 38 и трећи степен-возач моторних возила- 10 ученика)

Техничар друмског саобраћаја се у нашој школи оспособљава за рад у возном парку, техничком прегледу, саобраћајној полицији, аутошколи…., али и за даље школовање  на факултетима .

Возач моторних возила је занимање трећег степена сложености . Након школовања оспопсобљен је за безбједно управљање моторним  возилима .

Ваннаставне аактивности и живот шкопле;

Сви ученици који у школи желе развијати своје таленте и додатна интересовања, могу то учинити ангажовањем кроз разне секције које постоје у нашоој школи:(фудбалска, одбојкашка, стоно-тениска, еколошка, литерарна, драмска….)

Годишњим програмом рада је планирана додатна и припремна настава за оне ученике који желе знати више и који се припремају за разна такмичења .

Допунска настава организуије се за ученике који заостају у савладаваљњу градива, тако да је сваком ученику омогућен појединачан приступ и пажња у савладавању препрека у учењу, али и генерално већа пролазност у школи .

У школи активно дјелују Савјет ученика и Савјет родитеља .

Сви ученици и професори наше школе могу се бесплатно користити богатим библиотечким фондом школске библиотеке (8632 наслова, од којих је око 480 уџбеника),коју сваке године обогаћујемо новим насловима.