Одјељење за општу управу

331 kB Захтјев за додјелу новчане помоци за новорођено дијете 405 kB Захтјев за изадавање увјерења о спорном ратном ангажовању 468 kB Захтјев за издавање увјерења о војном ангажовању у рату 465 kB Захтјев за издавање увјерења о служењу војног рока 116 kB Захтјев за набавку уџбеника 106 kB Захтјев за накнаду по одликовању 106 kB Захтјев за накнаду породоци одликованог борца 108 kB Захтјев за накнаду трошкова екскурзије 233 kB Захтјев за остваривање породичне инвалиднине иза умрлог војног инвалида 110 kB Захтјев за помоћ код рођења дјетета 493 kB Захтјев за признавање права на борачки додатак 150 kB Захтјев за признавање права на здравствену заштиту 243 kB Захтјев за признавање права на мјесечно новчано примање 340 kB Захтјев за признавање својства и категорије борца 103 kB Захтјев за признавање својства и права РВИ 442 kB Захтјев за признавање статуса жртве ратне тортуре 113 kB Захтјев за признавање трошкова превоза - дјеца 140 kB Захтјев за приступ информацијама 232 kB Захтјев за рангирање - стамбено збрињавање РВИ/ ППБ 108 kB Захтјев за трошкове сахране борца I и II категорије 105 kB Захтјев за уступање предмета 257 kB Захтјев за утврђивање новог процента војног инвалидитета 316 kB Изјава за студенте 681 kB Исправка података у матичној књизи 154 kB Накнадни упис у МКВ 154 kB Накнадни упис у МКР 136 kB Накнадни упис у МКУ 187 kB Обрасци захтјева за држављанство БиХ-РС 395 kB Пријава на конкурс РВИ и ППБ - бањска рехабилитација 724 kB Промјена личног имена
Next »Page 1 of « Prev