Предсједник Скупштине

ДОБРИСАВ МИЛИНКОВИЋ, дипл. ецц

 

predsjednik

Контакт адреса:

Телефон: 058-711-178

Факс: 058-711-242

e-mail: rudo.predsjednikso@teol.net
– канцеларија бр.: 9

Биографија:

Добрисав Милинковић
Је рођен 1958. године, у селу Миоче-општина Рудо, гдје је са одличним успјехом завршио основну школу и гимназију у Рудом.
Економски факултет – одсјек друштвене економије, завршио је у Сарајеву са просјечном оцјеном 8,53, након чега је стекао цертификат-лиценцу овлаштеног рачуновође и увјерење за рад у органима управе.
Војску-ЈНА одслужио је у Мостару 1984. године и добио значку „Примјеран војник“ и чин водника.
Током Отаџбинског рата, у периоду од 1992-1995 обављао је следеће дужности:
– Народног посланика у Народној скуштини Републике Српске са активним учешћем у њеном раду на многим политичким, безбједоносним и другим питањима на највишем нивоу власти,
– Предсједника, а затим потпредсјеника Ратног предједништва општине Рудо,
– Помоћника команданта бригаде за вјерска питања и морал у Руђанској бригади.
На организаторским и руководећим пословима (шеф одјељења, шеф службе за економско-комерцијалне и финансијеке послове и директор предузећа) радио је непуних 20 година у „ФАП АУТОДИЈЕЛОВИ“ РУДО.
Био члан и предсједник у више управних и надзорних одбора на локалном нивоу, као и у надзорним одборима РИТЕ Гацко, ХЕТ Требиње и ХЕ „Вишеград“.
Био одборник у Скупштини општини Рудо у два мандата, а сада поново изабран за одобника на листи ДНС-а.
Успјешно обављао функцију предсједника Скупштине општине Рудо у периоду од 2009-2012 године, и поново именован на исту 05.01.2021.
Од априла 2019. до децембра 2020. године обављао послове Савјетника Начелника општине Рудо.
Друштвено-политичким радом активно се бави од 1978. године, а на политичким функцијама је од 1990. године, од чега се издвајају функције: народног посланика у Скупштини БиХ (1990-1992), и посланик у првом сазиву Народне скупштине Републике Српске (1992-1996). Поред наведеног обављао је функције предсједника ОО СДСа, Српског народног свеза – СНС-а и Демократксог народног савеза – ДНС-а.
Носилац је ордена Немањића и „Споменице 1991- Оснивачи Републике Српске“ као и више других награда, захвалница и признања.
Ожењен је и отац двоје дјеце.

 

Надлежност:

Предсједник Скупштине:

 • представља и заступа Скупштину,
 • учествује у припремама, сазива и води сједнице Скупштине,
 • учествује у припремама, сазива и води сједнице колегија Скупштине,
 • иницира стављање на дневни ред сједница, колегија и радних тијела Скупштине питања из надлежности Скупштине,
 • иницира и прати рад радних тијела Скупштине,
 • осигурава поштовање начела и одредби Пословника,
 • осигурава реализовање права и дужности клубова одборника током припреме и одржавања сједница Скупштине,
 • води сједнице у складу са принципима најбољих пракси демократског парламентаризма и одредбама Пословника,
 • осигурава сарадњу Скупштине и Начелника, те прати реализацију одлука и закључака Скупштине,
 • ради на остваривању сарадње са Скупштинама других општина, те другим органима и организацијама,
 • потписује акта којс је усвојила Скупштина,
 • сачињава извјештај за исплату накнада одборницима Скупштине и члановима скупштинских радних тијела  и
 • врши и друге послове утврђене законом, Статутом и Пословником.