Приправници почели са радом

         IMG_0067

  Након проведене конкурсне процедуре, у Општинској административној служби Рудо од 13.08.2013.године, почело је са радом 3 приправника са завршеним факултетом и 5 приправника са средњом стручном спремом. Сви примљени приправници су распоређени у оквиру организационих јединица Општинске административне службе. Приправнички стаж за приправнике са завршеним факултетом траје 12 мјесеци, а за приправника са ССС траје 6 мјесеци.Плате приправника у цјелини се финансирају из буџета општине Рудо.

IMG_0063