Завршена реконструкција основних школа

Picture 112

У планираном року , завршени су радови на реконструкцији објеката Основне   школе  „Мокронози“ и  Основне школе „Увац“  . Према рјечима директора предузећа   „Услуга „ Рудо  , које је било извођач радова  и извјештају  надзорног органа , радови су изведени према приложеној документацији , у планираном року и у оквиру планираних средстава.

Начелник општине формирао је комисију , са задатком да изврши оцјену квалитета  и пријем радова. Према записнику ове комисије, радови  су завршени  према уговору, задовољавајући прописани  квалитет  и  количину  изведених радова.

Picture 118