Санација путева у МЗ Сетихово

Picture 178

Одлуком  о капиталним инвестицијама  општине Рудо за 2013.годину, предвиђена је и санација локалних путева  у Мјесној заједници Сетихово. У току су радови на довозу и разастирању  материјала ,на путним правцима Букови Чаири –Бјелуговина, Вити Граб –Рупавци и Сетихово-Равно Сетихово .Радове обављају мјештани. На путном правцу Сетихово-Гривин-Равне Њиве  врши се довоз материјала и машинско разастирање. На правцу Гривин-Синановићи-Буковик –Станковача , врши се пробијање нове трасе пута , без насипања.Радове изводи СЗГР „ДЕКИ“ , власништво Миодрага Мршевића.