Плетиље за „Сирогојно“

pletilje

Јуче је, у просторијама Дома културе у Рудом, одржан први састанак руђанских плетиља са представницима компаније „Сирогојно„ из Сирогојна. Састанку је присуствовало око 100 потенцијалних плетиља производа ове компаније. У име компаније присутне је поздравио Раде Љубојевић, власник компаније а у име општине Рудо, састанку су присуствовали начелник општине Рато Рајак и начелник одјељења за привреду Драган Павловић, као и предсједник управног одбора пољопривредне задруге „Увац – Рудо“ Мирко Мијушковић. По рјечима Ане Љубојевић, представника ове компаније, циљ састанка је био да се представи производни програм ове компаније али начини и могућности будуће сарадње. Она је изјавила да постоји потреба за великим бројем плетиља, јер тражња ових производа стално расте. Производи се извозе у Америку, Јапан, већину европских земаља и само дио за домаће тржиште. На крају састанка договорено је да се, са обуком заинтересованих плетиља, крене одмах послије божићних празника. Обука ће се проводити по строгим стандардима, који се примјењују у производњи ових производа. Према ријечима Мирка Мијушковића ..“за обуку се пријавило 65 жена и са онима које успјешно заврше обуку, у оквиру пољопривредне задруге „Увац – Рудо“, склапаће се уговори о раду, имаће пензионо и здравствено осигурање“.

pletilje 1