Струја стигла прије Св. Николе

struja prebidolska

И прије него што је истекао планирани рок, запослени у МХЗП „Електродистрибуција“ а. д. Пале – пословница Рудо, завршили су радове на довођењу струје у новоизграђене куће, по пројекту ЗП – 10. Јуче је струја засијала, осим у двије куће, у свим  домаћинствима. Ради се о домаћинству Судана Јордамовића у Старом Рудом, који није ни поднио захтјев за прикључење. Према рјечима Ђорђа Митровића, руководиоца техничке службе ове пословница, породици  Јордамовић струја ће се довести према посебно потписаном  меморандуму.Такође, породица Мусић Хуса у Равном Сетихову,  још није добила струју, јер на овом подручју требакомплетну електро – мрежу. радити