Обавјештење о јавној набавци

У „Службеном листу БиХ“ број 50/14 од 30. 06. 2014. године, објављено је обавјештење о јавној набавци „Реконструкција и одржавање јавне расвјете на подручју општине Рудо кроз модел финансирања из уштеде електричне енергије“.

Тендерска документација може се преузети у згради општине Рудо, сваким радним даном до 25. 07. 2014. године,  у времену од 9: 00 до 14: 00 часова. Ова документација може се доставити,на захтјев добављача, поштом или електронским путем.

Рок за достављање понуда је 28. 07. 2014. године до 11, 00 часова а отварање понуда је 28. 07. 2014. године у 11, 30 часова.