Погони „Рудопласта“ чекају закупце

Rudoplas

Окружни привредни суд у Источном Сарајеву, по одлуци Скупштине повјерилаца стечајног дужника ОДП „Рудопласт“ Увац – Рудо, додијелио је општини Рудо на привремено чување, до окончања парничког поступка фабрику у којој се производила ронилачка опрема, кајаци, сједишта за спортске трибине и ХТЗ опрема. Парнични поступак је обустављен до закључивања одговарајућих уговора о уређењу имовинско-правних односа између Босне и Херцеговине и Републике Србије, о питањима у вези са сукцесијом.

„Рудопласт“ је изграђен самдесетих година прошлог вијека, по систему заједничког улагања прибојског „Полиестера“ и општине Рудо, која је обезбиједила локацију и инфраструктуру, а и дио новчаних средстава. Ко има и колики дио и чија је фабрика, покушава се открити у дугогодишњој парници између прибојског „Полиестера“ и руђанског „Рудопласта“. Поступак је још у току, а у фабрици изграђеној од фасадне цигле са управном зградом и погонима, остали су само зидови и дотрајали кров.

Суд у Источном Сарајеву је због недостатка стечајне масе а на приједлог одбора повјерилаца закључио стечајни поступак над предузећем „Рудопласт“ а имовину која је предмет спора додијелио је на чување општини Рудо и овластио је да фабрику може ставити у функцију привредне дјелатности, до коначног окончања парничног поступка. Спона између општине и суда и даље ће бити стечајни управник Владо Симовић.

Одмах по преузимању имовине, општина Рудо је покренула активности око чишћења погона и круга и обезбједила адекватну контролу над овом имовином.

У току су преговори са заинтересованим привредницима око стављања у функцију овог пословног простора.

Према ријечима начелника општине Рата Рајака, општина Рудо води активности у овом правцу, у току су преговори са заинтересованим привредницима, а основни критеријум за одабир корисника ове имовине биће заштита објеката од даљег пропадања и отварање нових радних мјеста.