Редовне исплате подстицајних средстава за развој пољопривредне производње

У Буџету општине Рудо за 2014. годину, за постицаје за развој пољопривредне производње, планирана су средства, у износу од 80. 000, 00 КМ.

Према изјави Драгане Јовановић, самосталног стручног сарадника за приватно предузетништво и пољопривреду, у период од 01. 01. 2014. године до 31. 08. 2014. године, Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, укупно je поднијето 237 захтјева за остваривање права на подстицаје за развој пољопривредне производње.

Исплате корисницима вршене су редовно. До сада су исплаћена новчана средства, у износу од 46. 553 КМ. Подстицајна средства су се односила углавном на сточарску и биљну производњу, као и набавку пољопривредне механизације и опреме.

За преостали дио средстава за подстицаје, захтјеви се могу подносити до 31. 12. 2014. године.