Испитивање воде у школама на подручју општине

Инспектор за храну општине Рудо, дана 16.09.2014. године, у сарадњи с Регионалним центром Фоча, вршио је узорковање воде за пиће, у свим школама на подручју општине Рудо.

Извјештај о резултатима испитивања, показао је да је вода за пиће микробиолошки исправна у О. Ш. Рудо, Средњошколском центру Рудо, подручним школама Оскоруша, Мокронози и Увац, а микробиолошки неисправна у О. Ш. ’’Бошко Буха’’ Штрпца, подручним школама Миоче и Будимлија.

Инспектор је забранио употребу воде за пиће у школама, у којима вода микробиолошки није исправна. По изјави Суботић Душице, инспектора за храну, забрана употребе воде траје све док се не обезбједи хигијенски исправна вода за пиће.