Почела експропријација за ХЕ „Мрсово“

Дана 19. 11. 2014. године, одржавањем прве расправе, почела је експропријација непокретности за потребе изградње ХЕ „Мрсово“.

По ријечима Зорана Топаловића, шефа Подручне јединице РГУ Рудо, у првом поступку обезбјеђују се докази о стању на парцелама (попис дрвних сортимената и број стабала (шуме), стабала воћа, засада и усјева, дефинише се карактер земљишта као и стање грађевинских објеката).

Са поступком експропријације кренуло се од парцела, на којима ће се градити објекти саме централе и даље према Мрсову, са десне стране ријеке Лим. У процесу експропријације, евидентирано је око 400 предмета а планирано је да се овај посао заврши до прољећа 2015 – е године, када се предвиђа почетак изградње централе.

Износ накнаде за експроприсане непокретности, утврдиће се по правоснажности рјешења о експропријацији а на основу процјене овлаштених вјештака .

Zoran