Очишћене улице и путеви

Stanje na putevima

Снијежни покривач, који је пао на подручју цијеле општине Рудо, није изненадио задужене за чишћење снијега. Уклањање и чишћење снијега се обавља у складу са Планом одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Рудо и Оперативним планом заштите спашавања од снијега, а којим се утврђује приоритет, редослијед и начин уклањања снијега и леда са јавних површина.

Програмом  обављања комуналних  дјелатности заједничке комуналне потрошње у 2014. години, за чишћење тротоара, степеништа и паркова задужено је К. П. „Услуга“ Рудо.

Предузеће д. о. о. „Сила“ Рудо  је започео чишћење снијега са улица у граду и локалних путева према прописаним приоритетима.

Чишћење регионалних путева, који пролазе преко територије општине Рудо врши предузеће а. д. “Романија путеви“, тако да нема проблема у одвијању саобраћаја.

Одлуком о комуналном реду прописано је да  чишћење снијега и леда са тротоара који се налазе испред  пословних зграда и  пословних простора врше власници, односно корисници  истих. Уколико снијег и лед са кровова зграда, кућа  и тенди, представља опасност за безбедно кретање  пјешака и возила,  обавеза је етажних власника и власника стамбених објеката да исти уклоне.

Stanje na putevima 2