Обавјештење о начину коришћења Спортске дворане Рудо

Крајем 2014. године Спортска дворана у Рудом је почела са радом.

Јавна установа за туризам и спорт Рудо задужена је за управљање и одржавање овог спортског објекта, који се користи од стране Средњошколског центра Рудо, спортских клубова и заинтересованих грађана (рекреативаца).

Приоритет у коришћењу дворане имају спортски клубови и Средњошколски центар Рудо, док рекреативци ову дворану могу користити у слободним терминима под одређеним условима.

Према распореду који важи до 01. 02. 2015., слободни термини за рекреативно изнајмљивање дворане радним даном су од 19. 00 до 23. 00 часа, а суботом и недељом од 13. 00 до 22. 00 часа. Закуп термина у трајању од 90 мин износи 25, 00 КМ.

Заинтересовани за коришћење дворане могу да се јаве на телефон установе 058/ 711 – 751 или Ђерић Слађану на број 066/ 348 – 651.