Поражавајућа статистика у области насиља у породици

Most nasilje radionica 1

Дана 22. 01. 2015. у организацији Удружење жена „Мост“ из Вишеграда у малој сали Дома културе у Рудом одржана је радионица „Успостављање ефикасије мултисекторске сарадње у општинама у складу са новим Законом о заштити од насиља у породици“ за одборнике изабране у СО, представнике Полицијске станице Рудо, Центра за социјални рад, Дома здравља, ОШ Рудо, СШЦ Рудо и НВО-а.

Током радионице разговарало се о облицима насиља у браку, о његовим узроцима и посљедицама које оно има на жртве насиља. На почетку радионице учесницима су представљени поражавајући статистички подаци из прве Националне студије о распрострањености и карактеристикама насиља над женама у БиХ и РС за 2013. годину.

Подаци говоре да је чак 47,2 % жена у БиХ бар једном у животу било жртва физичког, психичког, сексуалног и економског насиља. Најраспрострањеније је било психичко насиље, самостално или у комбинацији са физичким насиљем, за које се сматра да је директна посљедица општеприхваћеног мишљења да је улога жене да буде у потчињеној позицији у породици и друштву.

Према подацима ентитетске полиције, у 2013. години у Републици Српској је евидентирано 1. 088 прекршајних и кривичних случајева насиља у породици и 1. 143 починиоца насиља, од којих је 1047 било мушког а 96 женског пола. У истој години  изречено је 28 хитних мјера заштите и то 7 удаљавања починиоца насиља из стана, куће или другог стамбеног простора и 21 забрана приближавања и контактирања починиоца насиља са жртвом.

У сигурним кућама у РС од 2007. до 2013. године збринуто је 812 жена и 1. 006 дјеце. У истом том периоду регистровано је чак 29. 899 позива на СОС телефон 1264 за помоћ жртвама насиља у породици. Само у 2013. години СОС телефон је позвало 3. 982 особе.

Чак у 98% пријављених случајева жртве насиља су жене. Оне трпе различите облике насиља укључујући физичко, психичко, структурално и др. Пракса показује да се жртве ријетко одлучују пријавити случај насиља. Неки од разлога су недовољно познавање постојећег система заштите који између осталог укључује и мјере удаљавања починиоца насиља из куће и смјештај у сигурне куће.

Насиље оставља дугорочне посљедице по психичко и физичко здравље жртве, али и дјеце, која су неријетко свједоци насиља у својим породицама. Од психичких посљедица најчеће су депресија, посттрауматски стресни поремећај, анксиозност/ стрепња, фобије и склоност ка болестима овисност.

Током радионице истакнути су и основни проблеми у борби против насиља у породици у овој регији. Регија, којој припада и општина Рудо, још увијек нема сигурну кућу у ближем окружењу, и још увијек није покривена СОС линијом, па је за помоћ потребно позвати центре у Бијељини или Бањалуци, укуцавањем позивног броја испред броја 1264.

Истакнут је и значај превенције у случају насиља и мултисекторски приступ који се све више примјењује у заштити жртве.

Општина Рудо је једна од потписница Протокола о поступању и сарадњи надлежних субјеката на заштити жртава насиља у породици и родно базираног насиља. Овај протокол су потписали и Полицијска станица Рудо, Центар за социјални рад Рудо, ОШ Рудо, СШЦ Рудо и Центар за одговорну демократију ЦОД Луна.

Протокол има за циљ да се обезбједи квалитетнија сарадња и унапређење рада надлежних субјеката општине Рудо на пословима сузбијања и спријечавања насиља у породици и родно базираног насиља, као и примарној заштити жртава насиља, уз опредјељење за поштовање принципа законитости, транспарентности, јавности, одговорности, ефикасности, економичности и професионалне стручности приликом учешћа у заједничком раду на сузбијању и спријечавању насиља у породици.

Nasilje most 2