Обавјештење о легализацији бесправно изграђених објеката

Обавјештавају се власници нелегално изграђених објеката на подручју Општине Рудо да је крајњи рок за подношење захтјева за легализацију 24. 05 .2015. године. Истеком наведеног рока неће постојати могућност подношења  захтјева за легализацију објеката и исти ће се сматрати нелегалним, те се неће моћи укњижити у катастар непокретности. Након истека горе наведеног рока урбанистичко-грађевински инспектор је дужан да покрене поступак уклањања бесправно изграђених објеката.

У 2014. години укупно је легализовано 13 објеката, а у периоду од 01. 01. до 15. 02. 2015. године легализовано је 6 грађевинских објеката.

Брошуру о поступку легализације можете преузети овдје:

Поступак легализације