Наставак експропријације

У току је други дио процеса експропријације непoкретности за потребе изградње ХЕ „Мрсово“.

Након краће паузе а након што су се стекли повољни временски услови процес експропријације је настављен.

По ријечима г-дина Зорана Топаловића, шефа Подручне јединице РГУ Рудо, у овом поступку уз присуство судских вјештака одговарајуће струке обезбјеђују се докази о стању на парцелама а који обухвата попис грађевинских објеката, дрвних сортимената и број стабала (шуме), стабала воћа, засада и усјева.

Други дио поступка експропријације започет је у Соколовићима и планирано је да се до 15. маја заврши са десном обалом Лима до моста у Рудом.

Теренска канцеларија Подручне јединице РГУ Рудо за експропријацију смјештена је у приватној кући у Обрвеној и ради са странкама по позиву, а по ријечима г-дина Топаловића одзив је добар.

По завршетку планираног након краће паузе, започеће процес експропријације непокретности на лијевој обали Лима.