Крај школске године и почетак уписа ученика у I разред средње школе у школској 2015/ 16. години

DSC_9777

У јуну мјесецу званично је завршена настава за ученике средњих школа. Школску 2014/2015. годину успјешно су завршила 162 ученика, по различитим разредима Средњошколског центра Рудо, а на крају године одабрани су и ученици генерације.

За ученика генерације у оквиру трећег степена проглашен је Срђан Пјевчевић, занимање возач моторних возила, а за ученика генерације из четворогодишњих школа проглашен је Владимир Чолаковић који је један од три носиоца Вукове дипломе за ову школску годину. Срђан Пјевчевић је током школовања остварио одличан успјех и владање, док се Владимир Чолаковић поред просјечне оцјене 5,0 током школовања истакао и у волонтерском, хуманитарном, умјетничком и стваралачком раду.

Тренутно је у току јунски уписни рок за упис ученика у I разред средње школе у школској 2015/16. години у ЈУ Средњошколски центар Рудо који ће трајати до 26.6.2015. године са следећим прегледом слободних мјеста:

Ред.

број

Назив струке Ред.бр.

занимања

Занимање Степен Број

одељења

Број

ученика

1 Гимназија 1. Општи смјер IV 1  21
2 Машинство и обрада метала
2. Аутомеханичар III 0,5 10
3. Саобраћај 3.

 

 

Техничар друмског саобраћаја IV

 

 

1

 

 

 21

 

 

4. Возач моторних возила  

III

 

0,5

 

10

                                 У к у п н о 3  62

Конкурс