Обавјештење Спортског риболовног друштва „Језеро“ Рудо

Спортско риболовно друштво „Језеро“ Рудо обавјештава све риболовце и потенцијалне риболовце да:

 1. Сваки риболовац прије уласка у воду мора имати код себе одговарајућу дозволу за риболов (према законској одредби на води се не смије распаковати ни рибарски прибор, ако риболовац нема дозволу за риболов);
 2. Забрањена је примама рибе црвићима;
 3. Дозвољени дневни улов рибе:
 • једна младица
 • пет пастрмки или липљена (укупно највише 5)
 • четри шарана или сома (укупно највише 4)
 • највише десет комада осталих ципридних врста рибе.
 1. Ловостај за поједине вресте риба:
 • поточна пастрмка, језерска пастрмка, језерска златовчица и калифорнијска пастрмка – забрана од 1. октобра до 28. фебруара
 • младица од 1. фебруара до 31. маја
 • главатица од 1. новембра до 31. марта
 • липљен од 1 јануара до 15. маја
 • шаран од 1. априла до 31. маја
 • сом од 16. априла до 15 јуна
 1. Неке од казнених одредби:
 • новчана казна је од 3. 000 до 9. 000 КМ ако се риба лови харпуном, подводном пушком, екплозивом, ватреним оружјем, ел. струјом, вјештачким извором свјетлости, хемијским и другим средствима која убијају, трују или омамљују рибу, мрежама, корпама и другим недозвољеним средствима
 • новчана казна је од 2. 000 до 6. 000 КМ ако се обавља риболов уз употребу недозвољених риболовних алата или опреме и мамаца, користе пловила на риболовној води на којој није дозвољено или ставља уловљена риба у промет
 • новчана казна је од 300 до 900 КМ ако се лови риба без важеће риболовне дозволе

Ове казнене одредбе, као и још доста других, прописане су Законом о рибарству( „ Сл. гласник РС“, бр. 72/12)

 

 1. Информације о куповини, односно продаји, дневних, седмичних и мјесечних риболовних дозвола могу се добити на слиједеће бројеве телефона:

+387/ 65 048 354 – Брадоњић Радојко, пред. Управног одбора;

+387/ 65 309 348 – Гавриловић Драгомир, в. д. секретар;

+387/ 65 790 190 – Пјевчевић Радојко, професионални рибочувар;

+387/ 66 021 599 и +381/ 65 471 8814 Симић Милија, помоћни рибочувар;

+387/ 61 497 622 – Бајрамовић Хамид, помоћни рибочувар.

 

 • исте се могу купити на трафици “АКИ“ у Рудом( поред општине) током цијелог дана.

Риболовци који долазе у риболов и намјеравају купити дозволу у раним јутарњим часовима, могу се претходно   информисати на број моб. телефона 066/147 – 206( власник трафике).

 1. Цијена дозвола:
 • дневна 10, 00 КМ
 • седмична 30, 00 КМ
 • мјесечна 50, 00 КМ