Центар за социјални рад обишао штићенице смјештене у Заводу

centar za socijalni

Представници Центра за социјални рад Рудо 01. 07. 2015. обавили су службену посјету Заводу за заштиту женске дјеце и омладине Вишеград, гдје се налазе три штићенице овог Центра.

Током обиласка Завода, стручно особље је упознало представнике Центра са дјелатностима Завода. Завод збрињава умјерено, тежа и тешко ментално заостала лица и обољеле од аутизма. У оквиру збрињавања корисницима се обезбјеђује социјална заштита, васпитно-едукативни рад, радно оспособљавање и радно ангажовање као и здравствена заштита.

На смјештају се тренутно налази око 170 корисница, које опслужује 56 запослених радника, два приправника-волонтера и више спољних сарадника.

cs

Рад у установи кроз учионице и радионице изводе социјални радник и дефектолог, уз подршку Стручног тима Завода који је отворен за пружање помоћи корисницама, родбини као и осталим институцијама које пружају помоћ особама са посебним потребама.

Наше штићенице су доброг здравственог стања, пружа им се одговарајућа њега, помоћ и здравствена заштита. Двије штићенице имају редовне посјете од стране сродника, док једну штићеницу не посјећује родбина, па је потребно додатно ангажовање и рад са сродницима у циљу стимулисања сродничке присности.