Одржан састанак Форума за безбједност општине Рудо

Дана 25.08.2015. године, у малој сали Дома културе у Рудом, одржан је састанак Форума за безбједност општине Рудо.

На састанку је разматрана Информација о стању безбједности на подручју општине Рудо, Информација о реализацији закључака са предходне сједнице Форума за безбједност као и остала питања од значаја за безбједнос на подручју општине Рудо.

Након расправе констатовано је да је стање безбједности на подручју општине Рудо је на задовољавајућем нивоу и да су закључци са предходне сједнице Форума за безбједност у потпуности реализовани.

Једногласно су донијети следећи закључци:

– да се у наредном периоду настави са активностима сузбијања неовлаштеног излова рибе на ријеци и језеру Лим а уколико то техничке могућности буду дозвољавале да се појачају активности на језеру,

– да СРД „Језеро“ Рудо изврши додатну обуку рибочувара како би имали потребне цертификате за обављање послова рибочувара,

– да општина Рудо у наредном периоду покуша извршити набавку адекватног пловила које би омогућило константну контролу површине лимског језера,

– да се настави са активностима полиције и инспекцијских служби на контроли недозвољеног конзумирања алкохола, с тим да се инспекцијске службе ангажују и у дане викенда,

–  да се сагледа могућност ангажовања школског полицајца,

– да се у сагледа могућност да Скупштина општине Рудо усвоји акт којим би забранила конзумирање алкохола на одређеним мјестима,

– да се  на ТВ Рудо организује једна емисија у којој би се представници Форума за безбједност осврнули на проблематику безбједности на подручју општине Рудо са посебним освртом на конзумирање алкохола од стране малољетника,

-да се у наредном периоду појача контрола и санкционисање погрешног паркирања у уским улицама као што је Улица Палих српских бораца, Романијска и улице око Основне и Средње школе Рудо, а што онемогућава ефикасну интервенцију хитне помоћи,

– да полиција сагледа могућност да се санкционише нелегална експлоатација камена на подручју Стрмице – МЗ Стргачина чиме се угрожава безбједност регионалног пута Бродар – Увац и локалног пута Стргачина – Стрмица.

– да се опасност од тероризма и активности радикалних вјерских организација континуирано прате од стране надлежних органа и грађана, и да уколико исти имају сазнања о овим појавама на терену, иста прослиједе Полицијској станици Рудо која ће предузети даље активности из своје надлежности.