Започети радови на „Асфалтирању локалних путева у општини Рудо у 2015. години“

У оквиру реализације Програма капиталних инвестиција општине Рудо за 2015. годину, започети су радови на „Асфалтирању локалних путева у општини Рудо у 2015. години“. Овим пројектом планирано је асфалтирање следећих локалних путева:

  • Бијело Брдо – Дивљака
  • Бијело Брдо – Микавице, Шљуке
  • Омарине – Пјевчевићи
  • Околишта – Бован
  • Брегови – Филипићи – Долаши
  • Ресићи – Николићи и
  • Мост на Лиму (Омачина) – Омачина.

По ријечима Драгана Стикића, самосталног стручног сарадника за јавне набавке и инвестиције, након спроведеног поступка јавних набавки за најповољнијег понуђача, извођача радова изабрано је предузеће а. д. „Романија–путеви“ Соколац.

Вриједност уговорених радова је 215. 519, 85 КМ.

Рок за завршетак радова је 45 дана, од дана увођења у посао.

Технички надзор над извођењем ових радова врши Предраг Благојевић, спец. стр. инг. грађ.