Свим женама на селу честитамо 15. октобар – Међународни дан жена на селу

Гендер центар Владе Републике Српске континуирано проводи кампању „РАВНОПРАВНО за жене на селу!“ од 2009. године. Основни циљ кампање је подизање свијести о важној улози и доприносу жена на селу, те унапређење њиховог положаја. Партнери у спровођењу кампање су републички и локални органи власти у Републици Српској, невладине организације, медији и други.

Идеја о организовању 15. октобра као Међународног дана жена на селу покренута је на конференцији УН посвећеној женама која је одржана у Пекингу 1995. године. Тада је договорено да се овај датум посвети свим сеоским женама у свијету као и њиховим проблемима.

Женама на селу, које су вишеструко оптерећене кућним пословима, бригом о дјеци и старима, као и радом на имању, неопходно је одати поштовање и омогућити им напредак и квалитетнији живот. Њихов рад углавном није плаћен и друштвено вреднован, иако оне скоро у потпуности обављају послове значајне за одржавање сеоског домаћинства и преживљавање вишегенерацијске породице.

Жене су данас све спремније да преузму иницијативу, и у том дијелу заслужују пуну подршку друштва. Нико успјешније од жене, неће спојити пословне и породичне обавезе, јер су одговорне, темељне и истрајне. Предузетништво је један посебан вид енергије, стварања, отваривања на пословном и личном плану. Жене предузетнице су актерке промјене по питању финансијског аспекта али и када је ријеч о елиминисању наслијеђених стереотипа о њиховој улози у друштву и породици.

Активности на унапређењу положаја жена на селу у Републици Српској обухваћене су Акционим планом за унапређење положаја жена на селу у Републици Српској и Стратешким планом развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2015-2020. године.