Додијељена бесповратна средства за пројекте интегрисаног и одрживог локалног развоја у РС

 

IRB

Након проведеног јавног конкурсa, девет општина и једна јавна установа данас су са Инвестиционо-развојном банком Републике Српске (ИРБРС) потписали уговоре о додјели бесповратних средстава у склопу Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској.

Укупно расположива средства за период 2015./2016. година износе 866.851,67 КМ, од чега је 52,7% обезбиједила Влада Швајцарске путем UNDP-a, а 47,3% Влада Републике Српске путем Министарства финансија. У складу са расположивошћу средстава у оквиру Другог циклуса Финансијског механизма, уговори су потписани са десет корисника, као што је приказано у наредној табели:

Р.б. Корисник средстава Назив пројекта Средства корисника Средства Финансијског механизма Укупна вриједност пројекта
1. Општина Брод Пројекат изградње балон сале на подручју Мјесене заједнице Лијешће 28.382,84 98.280,00 126.662,84
2. Град Бијељина Увођењем ГИС система до унапређења квалитета јавних услуга у граду Бијељина 51.013,50 91.637,91 142.651,41
3. Општина Мркоњић Град Безбједније за све: унапређење капацитета за заштиту од пожара на подручју општине Мркоњић Град 25.041,51 97.130,23 142.651,41
4. Општина Пале Побољшање квалитета јавних услуга у ЈУ Дјечији центар „Бубамара“ 24.879,00 74.637,50 99.516,50
5. ЈЗУ Дом здравља Шипово Унапређење квалитета примарне здравствене заштите као предуслов сертификације и наставка пословања Дома здравља Шипово 25.001,17 99.999,99 125.001,16
I Укупно приоритетна област I 154.318,02 461.685,63 616.003,65
6. Општина Рудо Програмско управљање у служби црвеног злата 24.993,54 99.974,16 124.967,70
7. Општина Чајниче Откупна станица Заборак у општини Чајниче 28.665,00 87.903,48 116.568,48
8. Општина Оштра Лука Квалитeтнијом опремом и механизацијом до квалитетнијег и већег рода: Подршка произвођачима купине и малине на подручју општине Оштра Лука 22.581,44 52.690,05 75.271,49
9. Општина Вишеград Развој малинарства у општини Вишеград 31.345,65 72.679,64 104.025,29
10. Општина Модрича „Јабучик“ 24.496,29 91.918,71 116.415,00
II Укупно приоритетна област II 132.081,92 405.166,04 537.247,96
УКУПНО (I+II) 286.399,94 866.851,67 1.153.251,61

Финансијски механизам успостављен je 2014. године од стране Министарства финансија Републике Српске, Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (ИРБРС), Амбасаде Швајцарске и Развојног програма Уједињених нација (UNDP).

Средстава Финансијског механизма одoбравају се на бесповратној (грант) основи, као подршка реализацији пројеката локалних заједница у сљедећим приоритетним областима:

  1. Побољшање приступа и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе и
  2. Развој привреде или пољопривреде у руралним подручјима

Средства Финансијског механизма намијењена су за финансирање пројеката јединица локалне самоуправе, јавних предузећа и институција на локалном нивоу. Стратешко управљање, вођење и усмјеравање, као и контролу и надзор над радом  Финансијског механизма обавља Пројектни одбор којег чине по један представник Министарства финансија РС, Министарства управе и локалне самоуправе РС, ИРБРС, Швајцарске амбасаде у БиХ и УНДП, док оперативно управљање Финансијским механизмом обавља ИРБРС.

IRB1

У 2015. години локалне заједнице су могле аплицирати за средства Финансијског механизма у сарадњи са приватним или невладиним сектором, под условом да су јединице локалне самоуправе, јавна предузећа или институције водећи апликанти. Финансијски допринос Механизма по појединачном финансираном пројекту није могао бити нижи од 50.000 КМ нити виши од 100.000 КМ. Поред тога, апликант је био дужан да обезбиједи суфинансирање, искључиво у новцу, у минималном износу од 20% укупне вриједности пројекта.

Одабир пројектних приједлога вршио се на основу јавног позива за достављање пројектних приједлога, у складу са јасно дефинисаним критеријумима за селекцију.

Преузето са сајта ИРБ-а.