Јавни конкурс за избор и именовање Директора ЈУ ЦКПД „Просвјета „Рудо

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/03),члана 18. Закона о систему јавних служби(„Службени гласник Републике Српске“ број: 68/07 и 109/12), Одлуке Скупштине општине Рудо о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ ЦКПД „Просвјета“Рудо („Службени гласник општине Рудо“број 11/15), Скупштина општине Рудо  расписуjе Јавни конкурс за избор и именовање Директора ЈУ ЦКПД „Просвјета„ Рудо.

Конкурс

Конкурс – word