Извјештај о раду и Програм рада начелника општине Рудо

На 25. редовној сједници Скупштине општине Рудо, Скупштина је разматрала и усвојила Извјештај о раду начелника општине за 2015. годину а потом и дала сагласност на Програм рада начелника општине за 2016. годину.

Садржај Извјештаја о раду начелника општине за 2015. годину и Програма рада начелника општине за 2016. годину, можете погледати овдје:

Извјештај о раду начелника за 2015. годину

Програма рада начелника за 2016. годину