Oбавјештење

            Обавјештава се јавност да ће нацрт Зонинг плана општинског центра Рудо бити изложен на јавни увид од 17. фебруара до 18. марта 2016. године у Свечаној сали Дома културе у Рудом, сваког радног дана у периоду од  10 до 16 часова.

За вријеме трајања јавног увида сва физичка и правна лица могу дати своје мишљење, примједбе и приједлоге на предложени нацрт плана уписом у свеску примједби која ће се налазити у просторији гдје се нацрт излаже или у писаној форми доставити Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо.

Детаљне информације, објашњења и помоћ у формулисању примједби могу се добити у Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо.