Превоз ученика

Након спроведене процедуре јавне набавке за превоз ученика у 2016. години, склопљен је уговор са превозником „Јавни ванлинијски превоз лица Милован Ћировић“.

Превозник ће током 2016. године вршити превоз ученика на релацијама:

Милановићи – Рудо, Рудо-Мрсово и Рудо – Стргачина