Одржана 27 редовна сједница Скупштине општине Рудо

Дана 17. и 21.03.2016. године, у малој сали Дома културе у Рудом, одржана je 27. редовна сједница Скупштине општине Рудо.

На сједници је разматран и усвојени: Програм обављања комуналних дјелатности за 2016. годину, Програм управљања, грађења, реконструкције, одржавања и заштите улица, локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Рудо за 2016. годину, Процјена угрожености од елементарне непогоде и друге несреће на територији општине Рудо, Одлука о боравишној такси, Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени стамбеног и пословног простор.

Поред тога Скупштина је разматрала извјештаје о раду јавних установа и предузећа чији је оснивач општина Рудо упротеклој 2015. години, Информацију о раду удружења грађана и њиховом материјалном положају и Извјештај о утрошку средстава из буџета СО-е Рудо одобрених удружењима грађана у 2015. години, Извјештај о извршењу Плана капиталних инвестиција за 2015. годину, Извјештај о раду мјесних заједница за 2015. Годину, Информацију о раду инспекцијских служби у 2015. Години,  Информацију о стипендирању студената у 2015/ 2016 школској години и дата је сагласност на Програм уписа образовних профила у Средњошколски центар Рудо.

Усвојени акти биће доступни јавности на сајту општине Рудо на позицији „службени гласници“ у „Службеном гласнику општине Рудо“ број 2/ 16 и 3/ 16.