Обавјештење о расподјели регресираног дизел горива

Обавјештавамо пољопривредне произвођаче – носиоце пољопривредног газдинства да имају право на регресирано дизел гориво за потребе прољећних и јесењих радова и то:

  • 100 лит/ха – за све биљне културе

Регресирано дизел гориво се купује по малопродајној цијени умањеној за износ регреса од 0,60 КМ/литру, код овлаштеног дистрибутера БС „Несто петрол“ Рудо.

Носиоци пољопривредног газдинства приликом куповине регресираног горива подносе бензинској станици:

  • захтјев, који се узима у општини Рудо у канц. бр. 4
  • неовјерену копију личне карте, а правна лица копију ЈИБ-а.

Куповина регресираног дизел горива може се извршити до 15.11. 2016.године.