Бесправна експлоатација камених плоча пријети урушавању регионалног пута

Дана 20.05.2016. године, саобраћајни инспектор заједно са комуналном полицијом, изашао је на дионицу локалног пута  Стргачина– Бјељевине, непосредно испод дионице регионалног пута Р 467, у насељу Стрмица, и утврдио да је од стране НН лица, на неколико мјеста,  поново извршена бесправна експлоатација веће количине камених плоча.

Овим је директно доведена у питање сигурност оба пута и безбједност саобраћаја на истим, а посебно наведеног регионалног пута  Р467, због  опасности од урушавања  шкарпе  и оштећења  истог са несагледивим последицама.

Саобраћајни инспектор је подсјећамо, дана 01.09. 2015.год донио рјешење бр: 03-2/7-346- 6/15, којим је  НН  лицу  наредио обустављање радова на ископавању камених плоча.

Такође је, дана 20.05. 2016. године у 13 сати, од стране саобраћајног инспектора и комуналне полиције, уз непосредну наведену дионицу,  извршено  означавање забране ископавања камених плоча службеном  траком и постављањем обавјештења да повреда забране представља кривично дјело.

О свему овоме обавјештена је и Полицијска станица Рудо.