Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи Рудо

Начелник општине Рудо расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста и пријем у радни однос на неодређено вријеме у Општинску управу Рудо, са статусом службеника, на радно мјесто самостални стручни сарадник за скупштинске и нормативне послове – службеник пете категорије првог звања.

Текст конкурса