Јавни конкурс за пријем приправника и волонтера у Општинску управу Рудо

Начелник општине Рудо расписује јавни конкурс за пријем:

  1. приправника са завршеним економским факилтетом и стручним називом дипломирани економиста, на одређено вријеме, ради обављања приправничког стажа у трајању дo једне године…….3 извршиоца,
  2. волонтера са завршеном високом стручном спремом и стручним звањем дипломирани или професор у одређеном научном пољу или области (васпитно образовна-просвјетна струка), ради обављања приправничког стажа, без заснивања радног односа, у трајању до једне године……………………………………………………6 извршилаца

Текст конкурса

Изјава