Коначна ранг-листа

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА КАНДИДАТА ПРИЈАВЉЕНИХ НА КОНКУРС ЗA РАСПОДЈЕЛУ И ПРОДАЈУ САДНИЦА МАЛИНЕ ПО ПОВОЉНИМ УСЛОВИМА ИЗ МАТИЧНОГ ЗАСАДА УВАЦ

Комисија за оцјену и бодовање пристиглих пријава на Конкурс зa расподјелу и продају садница малине по повољним условима из матичног засада Увац утврдила је коначну ранг-листу.

Коначна ранг-листа