О б а в ј е ш т е њ е

Обавјештавају се пољопривредни произвођачи који су претрпјели  штету узроковану појавом болести „плави језик“ да могу поднијети захтјев за дјелимичну накнаду штете за угинуле животиње.

Захтјев се подноси у шалтер сали општине Рудо, у периоду од 14. 11. 2016.године до 30.11.2016.године, а уз захтјев   приложити  потврду издату од Ветеринарске амбуланте „Саво“ о броју угинуле стоке.