Прелиминарна ранг-листа зa расподјелу и продају садница по повољним условима из матичног засада Увац

Комисија за оцјену и бодовање пристиглих пријава на Конкурс зa расподјелу и продају садница по повољним условима из матичног засада Увац, које су поднијете до 27.10.2016. године, извршила је провјеру и обраду пристиглих пријава.

Након извршеног бодовања, комисија је сачинила прелиминарну ранг-листу.

Прелиминарна ранг-листа биће објављена на сајту општине Рудо и на огласној табли општине у периоду од 02. 11. – 07. 11. 2016.

Од дана објављивања прелиминарне ранг-листе до 07.11. 2016. године, незадовољни подносиоци пријаве имају право приговора на исту.

Након размотрених приговора биће формирана коначна ранг-листа.

Додатне информације могу се добити на шалтеру општине или на телефон: 058/ 711-164.

Прелиминарна ранг – листа