Kонкурс за додјелу студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо за школску 2016/2017.годину

 Начелник општине Рудо расписује конкурс за додјелу студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо за школску 2016/2017.годину.

Студентске стипендије из средстава буџета општине Рудо додјељиваће се редовним студентима првог и другог циклуса студија са пребивалиштем на подручју општине Рудо, који то право или другу редовну новчану помоћ по основу студирања не користе од другог даваоца.

Студентима, члановима породица погинулих бораца и ратних војних инвалида I и II категорије, студентима са посебним потребама-лица ометена у развоју и ученицима генерације из средњих школа, одобрава се стипендија без бодовања.

Студентске стипендије додјељују се студенту до краја редовног школовања, а најкасније до навршених 26 година живота.

Укупан број додјељених стипендија одредиће Начелник општине у сарадњи са Комисијом за додјелу студентских стипендија.

Конкурс

Пријава

Изјава