Усвојен буџет за 2017. годину

Одборници Скупштине општине Рудо, усвојили су на другој редовној сједници Скупштине општине Рудо, која је одржана у уторак 27.12.2016 године, ребаланс Буџета за 2016. годину у износу 4.561.432 КМ и Буџет за 2017. годину у износи 4. 329. 650 КМ као и планове извршења.

Током сједнице расправљало се и о сету одлука и других докумената које регулишу различите надлежности локалне самоуправе. Након расправе усвојена су следећа документа: Програм коришћења средстава накнаде од продаје шумских дрвних сортимената  за 2017.годину, Програм коришћења средстава уплаћених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2017.годину, Програм коришћења средстава посебних намјена од водних накнада за 2017.годину, План  утрошка намјенских средстава за 2017. годину остварених по основу Закона о заштити од пожара, Програм одржавања улица,  локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Рудо, Програм рада Скупштине општине Рудо за 2017. годину, Извјештај Радне групе за сагледавање стања у КП „Услуга“ а.д. Рудо и разматрање предложених рјешења, Одлука о накнади штете од болести плавог језика, Одлука о субвенционисању превоза, Одлука о учешћу општине Рудо у пројекту подршке развоју бизниса маргинализованих група жена и Одлука о одобравању средстава КП „Услуга“ ад Рудо.

На сједници су одборници упознати и са: Извјештајем о зимском одржавању путева на подручју општине Рудо за 2016.годину, као са Информацијама о упису ученика школској 2016/2017. години, о стању запослености на територији општине Рудо, о стању у области ловстава на територији општине Рудо, о стању у области риболова на територији општине Рудо и о реализацији одлука и закључака Скупштине општине Рудо у протеклом периоду.