Јавни конкурс за попуну упражњених руководећих радних мјеста у Општинској управи Рудо

Начелник општине Рудо расписује Јавни конкурс за попуну упражњених руководећих радних мјеста, и то:

  1. Секретар Скупштине општине Рудо                                                                 1 извршилац,
  2. Начелник Одјељења за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове                                                                                     1 извршилац,
  3. Начелник Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности                         1 извршилац.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.

Конкурс