Забрана коришћења висећег моста на ријеци Лим

Забрана коришћења висећег моста на ријеци Лим

Због  оштећења на  пјешачком застору и заштитној огради  висећег моста на ријеци Лим, који повезује насељена мјеста Увац и Мокронози у МЗ Мокронози , ЗАБРАЊУЈЕ СЕ  саобраћај за сва возила и пјешаке преко овог моста.

Наредба