Реконструкција улице Милоша Видаковића у Рудом

У току су радови на  реконструкцији  улице Милоша Видаковића у Рудом. Радове изводи  предузеће а.д. „Романија–путеви“ Соколац.  Вриједност  уговорених радова је 76.095,10 КМ ( без ПДВ-а). Технички надзор над извођењем ових радова  врши Предраг Благојевић, дипл. инг. грађевине.

ulica

 

Реконструкција улице Милоша Видаковића је планирана  Програмом  капиталних инвестиција општине Рудо за 2016. годину , али како временски услови нису  дозвољавали , радови су  остављени за  2017. годину.   

Извор информација: Бојана Перишић,референт за јавне набавке

vidakovic_ulica