У току упис у средње школе

Средњошколски центар Рудо у новој школској 2017/18 години планира да упише укупно 60 ученика.

Гимназија општи смјер- 20 ученика.

Занимање техничар машинске енергетике, струка саобраћај – 20 ученика

Занимање возач моторних возила (комбиновано одјељење) – 10 ученика и руковалац грађевинских и претоварних машина – 10 ученика, струка саобраћај.

Упис ученика се обавља у два уписна рока:

Први јунски уписни рок: од 12. јуна до 23. јуна 2017.године и

Други јулски уписни рок: од 03. јула до 14. јула 20017. године.