Оглас о продаји путничког моторног возила

Начелник општине Рудо  расписује оглас о продаји путничког моторног возила.

Општина Рудо продаје, путем усменог јавног надметања-лицитацијом, путничко моторно возило „Golf 2“; 1,6 DJХ, број мотора JP 8836229, број шасије WVWZZZ1GZNW200405, боја бијела, година производње 1992. регистарских ознака 083-К-326.

Лицитација за продају возила одржаће се дана 31.07.2017.године, са почетком у 11,00 часова у канцеларији број: 15 у згради општине Рудо.

Почетна продајна цијена возила из тачке I овог огласа износи 812,00 КМ (словима: осамстотинадванаест конвертибилних марака).

Више: Оглас