Додјела средстава из буџета општине Рудо за стимулисање наталитета

У буџету општине Рудо за 2018. годину планирана су  новчана средства за помоћ родитељима  за новорођену дјецу.

Основни разлог за доношење Одлуке о додјели новчане помоћи родитељима за новорођену дјецу у 2018. години је стимулисање наталитета и поправљање демографске слике општине Рудо.

Новчана средства у износу од 500 КМ за прворођено и другорођено дијете, и 700 КМ за треће и свако следеће новорођено дијете додјељиваће се  родитељима/родитељу дјетета, који имају/има  пребивалиште  на подручју општине Рудо у непрекидном  трајању од најмање годину дана прије рођења дјетета.

Сви родитељи новорођене дјеце, који испуњавају услов, без обзира на социјални статус, могу поднијети писмени захтјев Одјељену за општу управу и друштвене дјелатности општине Рудо, које ће одлучивати по поднешеним захтјевима.

Захтјев за додјелу новчане помоћи подноси се на посебном обрасцу најкасније у року од 60 дана од дана рођења дјетета.

Уз захтјев се прилажу следећа документа:

  • Извод из матичне књиге рођених за дијете;
  • Потврда о мјесту пребивалишта за дијете (од ЦИПС-а);
  • Извод из матичне књиге вјенчаних (за родитеље дјетета који су у брачној заједници);
  • Доказ о мјесту пребивалишта за родитеље/родитеља дјетета којим се доказује да је родитељ са мјестом пребивалишта у Рудом најмање годину дана од рођења дјетета (од ЦИПС-а);
  • Овјерена фотокопија личне карте родитеља;
  • Изјава о заједничком домаћинству (кућна листа);
  • Копија картице са бројем текућег рачуна у банци у Републици Српској

Права по основу Одлуке о додјели новчане помоћи родитељима за новорођену дјецу признају се од 01.01.2018. године.

Образац

Одлука